Om Bemanningsplan

Bplan ble utviklet for Rissa kommune ifbm. en nedbemanningsprosess i 2013. Verktøyet ble brukt til å kartlegge intern kompetanse og stillingsbehov.
I ettertid har Bplan blitt benyttet for generell kartlegging, enten for omstrukturering, interne utlysninger eller ved kommunesammenslåing.

Funksjonsrikt

  • Brukerprofiler
  • Organisasjonsstruktur
  • Tildel rettigheter til enhet/avdeling-ledere
  • Importer data fra Agresso
  • PDF-eksport av CV
  • Excel eksport av data
  • Pålogging med SMS
  • Interaktive rapporter
  • Støtte for flere språk

Oversiktlig

Oversiktlig og rent design

SMS innlogging

Logg inn med mobilnummer eller e-postadresse. Engangskode sendes på SMS og e-post.

Oversiktlig

Ansatte får lett oversikt over hvilken data som må legges inn

Eksporter

Jobb lettere med dataen ved å eksportere til PDF eller Excel.

Interessert?

Bemanningsplan er utviklet av FosenIKT.
Ta kontakt dersom dette kan være interessant for din kommune/bedrift.